Arbetarrörelsen betydde allt!

Som ett stöd för arbetarna vid Marmaverken så gick arbetarna i Lunde ut i en solidaritetsstrejk.

Arbetarrörelsen visade sig stark och solidarisk, fackföreningsmän gick bredvid socialdemokrater och kommunister för att visa en enad front mot de svåra förhållanden som en arbetare i Sverige hade under dessa år.

kontakta oss | ©2017 ådalen31.se | adalen31.se | adalen31.nu | adalen31.com | Daniel Wellington Klocka