Vi arbetar med människors lika värde i folkbildningens anda. 

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund är ett av 10 studieförbund som finns i Sverige. Att vara ett studieförbund innebär att det är en ideell organisation med Stadgar. Representantskap och Styrelse/er som högst beslutande organ. ABF Ångermanland är en sammanslutning av 3 tidigare egna juridiska enheter i kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Idag är vi en juridisk enhet med administrativt säte i Kramfors med expeditioner i alla tre kommunerna med fast anställd personal,projektanställda samt objektanställda cirkelledare.

I ABF Ångermanlands styrelse ingår ombudsmannen som även är styrelsens verkställande tjänsteman och ansvarig gentemot styrelsen för ekonomi, personal samt verksamhet. 
ABF har eget organisationsnummer och egen administration som synas av förtroendevalda revisorer hittills och i framtiden kommer vi att anlita godkänd revisor för granskning.

Vi har välutbildad personal som hanterar vår ekonomi och vår verksamhet och vi arbetar såväl i nära samarbete med våra medlemsorganisationer som ute i den "Öppna Verksamheten" som vänder sig till samtliga kommuninvånare med främst Studiecirklar och Kultur. Vår verksamhet omfattar även Uppdragsutbildningar och Annan verksamhet och Projekt.

ABF jobbar med Folkbildningens metod dvs. den lilla gruppen som tillsammans med cirkelledaren bestämmer målet samt tiden för att nå sitt uppsatta mål. I dessa grupper använder vi oss av såväl traditionella studiematerial och eget material som Datorer, IT och Distansutbildning
Besök gärna vår hemsida www.angermanland.abf.se
Besök gärna vårt förbunds hemsida som du finner på www.abf.se

Parkgatan 14  872 35 Kramfors
Tele: 0612-84347
Epost:info.angermanland@abf.se
Besök gärna:
www.bygdewebben.com

 

kontakta oss | ©2017 ådalen31.se | adalen31.se | adalen31.nu | adalen31.com | Daniel Wellington Klocka